Skip to content Skip to footer

Yhteisötoiminta

Toppilan Möljän Alpo –hinaaja/satamajäänsärkijän hankinnan yhteydessä vuonna 1999 haluttiin saada aikaan aktiivista toimintaa Toppilansalmeen hinaajan ympärille. Tätä varten perustettiin yhdistys Toppilan Pukseeri Ry (http://www.toppilanpukseeri.fi/fin/index.htm, facebook-sivut https://www.facebook.com/Toppilan-Pukseeri-ry-442899412401280).

Yhdistyksen itselleen määrittäminä tavoitteina oli ylläpitää merenkulkutaitoa, vaalia meriperinteitä ja merikulttuuria sekä kerätä ja tallettaa Toppilan sataman ja Toppilansalmen alueen kulttuurihistoriaa.


 

Toppilan Pukseerin aktiivien toiminnan aikana tehtiin merkittäviä asioita. Alpon jatkuvan kunnostamisen ja ylläpidon lisäksi yhdistys toteutti yhdessä Toppilan Möljän kanssa vuonna 2004 matkan Normandian maihinnousun 60-vuotispäivän juhlallisuuksiin. Pitkän, 10 päivää kestäneen, merimatkan jälkeen Alpo siis palasi juurilleen Normandiaan, jossa se 60 vuotta aiemmin oli osallistunut keinotekoisen sataman osien hinaamiseen Normandian rantaan. Alpo selvisi vaarallisesta tehtävästään vahingoittumattomana, toisin kuin moni muu samaa tehtävää suorittanut alus.

Vuoden 2004 aikana saatiin aikaan muutakin merkittävää. Oulun kaupunkia pitkään palvelleena, Alpo sai oikeuden käyttää Oulun kaupungin vaakunaa ja lippua silloin, kun se katsotaan aiheelliseksi. Lisäksi joulukuussa 2004 Museovirasto hyväksyi Toppilan Pukseeri ry:n hakemuksen ja merkitsi Alpon Perinnelaivarekisteriin, johon otetaan Suomen merenkulun historian kannalta merkittäviä aluksia. Rekisteriin pääsy on siten tunnustus Alpon hyvästä ja asianmukaisesta ylläpidosta sekä aluksen merkityksellisyydestä. Rekisterin avulla varmistetaan vanhojen, arvokkaiden alusten säilyminen Suomessa, joten Alponkin tulevaisuus näyttää valoisalta.

Vuonna 2019, kun M/S Alpon miehistö oli alkanut vaihtua nuorempaan, perustettiin uusi yhdistys nimeltä Merikaupunni Ry (https://www.merikaupunni.fi, Perinnealus Alpo -facebook-sivut https://www.facebook.com/perinnealusalpo). Yhdistyksen tarkoituksena on turvata miehistön toimintaa, jotta Alpon ja Toppilansalmen merellisyyden ylläpitäminen saa jatkuvuutta. Merikaupunni Ry onkin järjestänyt monenlaista toimintaa Alpon ympärille, kuten retkiä merelle ja tutustumiskäyntejä alukselle. Kesäisin on järjestetty kahvilatoimintaa ja tapahtumia Toppilansalmen rantaan. Alpon miehistö myös kouluttautuu monipuolisesti kipparoimaan, navigoimaan, koneenkäyttöön ja -huoltoon, osoituksena suuresta innostuksesta ja omistautumisesta Alpoon ja sen ympärillä tapahtuvaan toimintaan.